Privacy Officer bij Zuyd Hogeschool in Heerlen

Als hogeschool en werkgever verwerken wij veel persoonsgegevens van studenten, medewerkers, alumni en externen. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig, correct en rechtmatig met deze gegevens om wordt gegaan. Uitgangspunt hierbij is dat Zuyd voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wie daarvoor verantwoordelijk is […]